Værdigrundlag

 

Vi arbejder ud fra et grundsyn om at alle har ret til en grunduddannelse, der giver dem mulighed for at udnytte deres potentiale, og at My i høj grad har et potentiale at udnytte.
Med udgangspunkt i skolens værdigrundlag:

 

Trivsel – Viden – Motivation – Selvstændighed

 

 • Vi mener, at trivsel er en forudsætning for læring.
 • Vi prioriterer Viden og faglighed højt, og tilstræber som minimum at matche folkeskolens fælles mål.
 • Vi mener, at alle har mulighed for at lære nyt og udvikle sig, og at My har særdeles gode forudsætninger og potentialer.
 • Vi ved af erfaring, at en god undervisning og progression i det faglige stof, er noget der kan skabe ekstra gode succesoplevelser og fremgang for My.
 • Vi mener, at succesoplevelser styrker skoleglæden, og motiverer My til at bruge sine nyerhvervede evner i praktiske og sociale sammenhæng.
 • Vi ved, at en tæt, anerkendende voksenguide, som My stoler på, er en forudsætning for, at hun kan fastholdes til at lære disse ting.
 • Vi tror på, at kroppen er vigtigt, og at frisk luft og natur skal være en del af hverdagen.
 • Vi mener, at en af forudsætningerne for at My kan trives med sin autisme er, at hun får lov til at dyrke sin evner for fordybelse og sammenhæng.
 • Vi bruger disse evner til at tænde Mys interesser og udnytter hendes videbegærlighed til at inddrage et bredt fagligt spektrum.
 • Vi arbejder med tværfaglig undervisning og oplevelser. Vi fastholder den, og udbygger den til faglig viden og sprog, der gør eleven i stand til at udvikle sine sproglige ressourcer og faglige potentialer.
 • Vi mener, at det er god autisme-pædagogik at vise i praksis hvorfor faglig basisviden er essentielt at tilegne sig, frem for abstrakte opgaver.
 • Vi arbejder løbende med udviklingen fra hverdagssprog til fagsprog.
 • Vi prioriterer teknologi højt, og mener at en grundviden om tings opbygning og muligheder er en forudsætning for fremtidens arbejdsmarked.
 • Vi fokuserer på litteratur og læselyst og mener, at det er særligt gavnligt i forhold til Mys udfordringer, at hun lærer at kommunikere særdeles godt på skrift.