Akut Hjemmeskole & Autisme.

En (meget) hurtig introduktion

Oversigt:

Akut Hjemmeskole & Autisme.

Hvad er hjemmeundervisning?

Kort om hjemmeundervisning.

Sådan kommer du godt i gang

Kan jeg hjemmeskole i krise eller…

Igang med en autismevenlig hjemmelæring.

Hjemmeskoletyper

Hvad så nu?

Hvad er hjemmeundervisning?

Hjemmeundervisning, Hjemmeskoling, Hjemmelæring, Unschooling, Wold-Schooling – kært barn har mange navne.

De dækker alle over undervisning der ikke foregår på en Folke- eller Friskole.

For mange familier med autisme er hjemmeundervisning ikke altid et helt frivilligt valg, men et udfald af de omstændigheder der gør det svært for ens barn eller børn at gå i et offentligt tilbud. Rigtig mange har oplevet skoleværgring og mange forældre til stressede børn har hjemmeundervist mere eller mindre officielt længe.

Og nu under denne skolelukning gælder det for alle. Det er hårdt arbejde og ikke mindst når der er både coronavirus og bekymringer i luften.

Jeg vil kort fortælle lidt om hvad hjemmeundervisning er og hvordan du kan bruge og finde den viden der allerede eksisterer på området til at komme igennem den kommende periode bedst muligt.

Kort om hjemmeundervisning.

Hjemmeundervisning bliver ofte varetaget af en forælder eller en familie som underviser sit eller sine egne børn.

Hjemmeundervisning er en grundlovsbeskyttet ret, der sammen med undervisningspligten og fri adgang til vores folkeskoler giver børn og unge mulighed for at få en uddannelse der passer til deres behov.

Hjemmeundervisning er hverken bedre eller dårligere end Folke- eller Friskole.

Hjemmeundervisning er én måde at gå i skole.

Det er ikke den bedste måde for alle, men det er den helt rigtige skole for det rigtige match, når eleven har brug for de fordele en hjemmeløsning giver.

Fordele ved Hjemmeundervisning.

En af de allerstørste fordele ved hjemmelæring er at det er let at lave det, der i Folkeskolen hedder differenceret undervisning.

Uanset om din elev er fagligt eller socialt foran eller bagefter sine jævnaldrende, skal en hjemmeunderviser ikke være bekymret for, om undervisningen passer til det niveau eleven mestrer eller om elevens behov drukner i klassekammeraternes. Det lave elevtal gør det nemt at vurdere den enkelte elevs behov.

En af de mest behagelig fordele ved at drive sin egen skole er fleksibilliteten i elevens skema og underviserens arbejdstid. Hjemmeskoler bestemmer selv hvornår, hvor meget og hvor længe de ønsker at deres undervisning skal vare.

Undervisningen fortsætter ikke uden eleven. Hvis denne har en sygedag er der ikke risiko for at de andre lærer noget væsentligt eller at eleven kommer bagud i forhold til pensum.

Normeringen i hjemmeundervisning betyder, at man ikke har en masse spildtid. Læringstid er læringstid og ikke ringe ind tid, finde bøger frem tid eller tid til at hjælpe, trøste eller irettesætte 25 andre elever. Når børn får 1-1 undervisning er der ikke brug for at undervise i nær så mange timer som i en traditionel skole for at lære det samme indhold.

Ulemper ved Hjemmeundervisning.

En hjemmeunderviser har svært ved at bruge standardliseret matriale og følge et forudbestemt pensum, hvis fordelen ved differenceret undervisning skal opnås til fulde.

Færdiglavede materialer og undervisning kan være dyrt at tilkøbe og det er en jungle at finde de der passer til ens elev.

Undervisningen fortsætter ikke uden læreren. Der er ingen sygevikar som kommer og tager over, hvis underviseren er forkølet og eleven er frisk.

“Wisdom is not a product of schooling but of the lifelong attempt to acquire it.”

Albert Einstein

Sådan kommer du godt i gang

At starte en hjemmeskole kan virke overvældende og skræmmende for de fleste. Det var det i hvert fald for os og jeg tror det gælder de fleste der nu er blevet kastet ufrivilligt ud i det.

Hvis du samtidig skal passe dit eget job ude eller hjemme eller har flere børn med forskellige behov kan det virke næsten uoverskueligt.

Som hjemmeskolelærer og forælder står du med det fulde ansvar for læring og trivsel. Der er meget at leve op til. Både i forhold til de krav omgivelserne stiller og dem du stiller til dine børn og ikke mindst til dig selv.

Så stort et ansvar vil være angstfremkalende for mange og blandt de hjemmeskoleforældre jeg kender, er tvivl en hverdagsfølelse – Gør vi det rigtigt? Er vores vej for anderledes? For lidt? For meget?

I sådan en presset situation skal du være benhård, men ikke overfor dig selv eller din elev.

Skær med det samme urealistiske forventninger fra. Lad være med at tage dig af omgivelsernes vurdering af jeres hjemmelæring. Sæt dine egne krav – højt eller lavt – efter jeres behov.

Langt de fleste hjemmeskoler starter deres skole op med en lang indkøringsperiode – Præcis som voksne gør i et nyt job. Hjemmeskoler bruger ofte måneder på at de-schoole og omstille deres elev og underviser til den nye hverdag.

Det er værd at huske når du nu er smidt ud i en uvant situation uden forberedelse for nogen af jer. – Havde dette været en selvvalgt hjemmeskole, ville du have haft en hel anden tilgang i forhold til planlægning og målsætning.

“Every artist was at first an amateur.”

Ralph W. Emerson

Kan jeg hjemmeskole i krise eller…

Det er et godt spørgsmål og svaret afhænger helt af, om du og din elev er motiveret for at lære under skolelukningen.

Hvis i ikke er motiveret for at kaste jer over fagligt indhold, bliver det svært at lære på en god måde og i det tilfælde vil jeg råde jer til at finde andre aktiviteter til den kommende periode i isolation.

Fordi krisen omkring coronavirus er så speciel og så angstfremkaldende for mange, er det meget bedre at i fokuserer på det, i er gode til, fremfor at sætte jer op til at fejle i noget i ikke tror på.

Det er ikke et nederlag at kaste håndklædet i ringen og vælge andre veje – Det kræver lige så meget mod at sige nej til at følge de udstukne regler og gå egne veje.

Og det allervigtigste i netop denne situation er, at i kommer igennem det med både det fysiske og psykiske helbred i behold. Det faglige indhold kan man altid lappe på og indhente.

Men, hvis i er motiverede er der masser af muligheder for at hjemmeundervise på gode og autismevenlige måder, så jeg skriver i næste afsnit et par forslag til måder at gribe læringen an på.

I always like to learn, but I don’t always like to be taught.

Winston Churchill

Igang med en autismevenlig hjemmelæring.

Der er lige så mange måder at undervise på, som der er elever. Uanset hvordan i er påvirket af autisme og hvilket fagligt, socialt eller motorisk niveau din elev på kan du finde en form der passer til jer.

Start med at skrive ned hvad du og din elev kan og hvad der motiverer jer til læring og undervisning for at finde frem til den bedste skoleform for jer.

Eksempler på hvad din elev kan kunne være:

Boglige færdigheder som feks at læse, skrive, regne, tælle…

Kreative færdigheder som feks male, modellere, opfinde, historefortælle, danse…

Eksempler på hvad du kan kunne være:

Viden indenfor dit fagområde eller evner du har lært gennem hobby, sociale evner, empatiske evner, praktiske evner…

Eksempler på motivation for jer begge kan være:

Særinteresser, belønning, ros, selvlæring, guidening, naturoplevelser, kage…

Med en lille liste over jeres samlede styrker har i en skitse til opbygningen af en skoleuge og i kan kigge på forskellige muligheder for skoleformer.

Hvis i har en boglig orienteret elev der bare elsker lektier og glæder sig til, at sidde og summe over de opgaver der ligge på Aula, skal i selvfølgelig lade eleven give den gas og bare hjælpe med at få opgaverne struktureret på en overskuelig måde.

Mange ældre elever med høj begavelse er vilde med selvstudieformen, når bare de har tid, struktur og materialer til rådighed. De færreste kan være helt selvkørende, men de findes. De fleste selvstudietyper er gode i det der interesserer dem og skal have hjælp til det de finder kedeligt.

Hvis du har en elev der ikke er boglig stærk men motiveret for at gøre det godt, kan du fokusere på at guide og belønne den ekstra indsats de bruger på skolearbejdet med feks spændende kreative emner der stimulererer deres praktiske evner eller glæde.

Hvis din elev er stresset og frustreret kan det være en fordel at droppe den traditionelle skoleform helt og hente inspiration i unschooling eller projektskolingsformer.

Det kan også være en mulighed for de familier der ikke har tid til at hjælpe deres elever under skolelukningen pga feks søskende, arbejde eller andre udfordringer der kræver tid og opmærksomhed.

Rigtig mange autister har særinteresser – Brug dem!

Uanset om det er dyr, spil, elektronik, tog, bamser, mad, tal eller sport er der uanede muligheder for læring i den fordybelse ægte interesse giver.

En elev med interesse i Hajer kan undersøge arter, havmiljø, fødekæde, genetik, historier om hajer, film om samme …dokumentarer, bøger, opgaveark eller hvad i kan finde på – Og dermed kan i inddrage en lang række fag under samme paraply og køre tværfaglig undervisning med interessen som motivator.

I næste afsnit kan du finde en kort oversigt over nogle af de mest almindelige hjemmeskole-former og deres overordnede struktur. Brug dem til at hente inspiration til jeres nye hverdag i de kommende uger.

Husk at der ikke er regler for hvordan du skal køre din hjemmelæring – Mix og Match fra hver kategori som du lyster og brug internettet til at finde mere inspiration om det du synes er mest passende for jer.

They cannot stop me. I will get my education, if it is in the home, school, or anyplace.

– Malala Yousafzai

Hjemmeskoletyper

Der er lige så mange grundplaner og teorier omkring skoletyper indenfor hjemmeskoleteori som for ude-skoler og en del af dem lapper ind over hinanden i forhold til læringsstil, forudsætninger og værdisæt.

De fleste danskere har haft en traditionel Folkeskole-læring og dermed også en række idéer om hvordan en ”rigtig” skole bør se ud, – måske endda med tavle, ABC-plakater og skolebiblioteket for sit indre blik.

Det smarte ved at hjemmeskole, fast eller midlertidig er, at man ikke behøver fastlåse sig på ideen om én bestemt rigtig skole

Her er en kort oversigt over nogle af de mest brugte undervisningstyper inden for hjemmeundervisningen til inspiration.

De-schooling

De-schooling er et ord de engelsktalende lande bruger om den tid en ny hjemmeskoleelev typisk skal bruge for at lære sin nye skoleform at kende, hvis de tidligere har gået i udeskole. Det bliver også brugt om den tid mange børn i skoleværing har brug for, for at kunne overskue en skolehverdag igen. På dank bliver den direkte oversættelse Afskoling brugt af og til, men Indkøring er nok mere rammende.

Hvis du ikke var blevet kastet ud i hjemmeskole, ville du sandsynligvis bruge en eller anden form for indkøring eller overgang i din opstart. Derfor skal du heller ikke have dårlig samvittighed, hvis det er der du lander under hele skolelukningen – Mange af os faste hjemmeskolere brugte måneder her inden vi gik videre.

I praksis betyder De-schooling, at man ikke starter op med sin valgte skoletype, men i stedet holder man skolefri og fokuserer på nogle af de ikke-faglige opgaver barnet selv interesserer sig for eller ønsker at lære.

Er barnet stresset, angst, deprimeret eller i skoleværgring, vil man typisk skulle bruge en lang eller meget lang periode på en afstressende deschooling, der fokuserer på, at få en ny planlagt hverdag kørt i stilling.

Der er ingen regler for hvor lang tid en deschooling varer eller hvad den skal indholde. Nogle bruger en tommelfingerregel om, at barnet skal deschoole lige så mange måneder som år de har gået i udeskole, men det er meget forskelligt hvor længe de enkelte har brug for.

Der findes børn som er lige så begejret for at starte hjemmeskole, som deres forældre og de vil måske i gang med det samme – Gør bare det, hvis det er jeres ting!

Rigtig mange henter inspiration til deschoolings-aktiviteter i Unschooling og netop denne skoletype bruger heller ikke indkøringsperioder i nær så høj grad som andre skoleformer.

Unschooling

Unschooling er en læringsform, mere end en skole. Det går i grove træk ud på, at den ansvarlige for hjemmeundervisningen guider barnet i barnets egen læringsprocess – og at nysgerrighed og livet guider barnet. Det handler altså om tillid til, at børn er nysgerrige af natur og at de nok skal lære alle de væsentlige færdigheder, når de opdager interessen for dem.

De fleste kombinerer guidningen med, at præsentere aktiviteter for eleverne ud fra kendskab til dennes interesser og niveau, men mange lader livet og hverdagen spire en mere nysgerrig selvlæringsform i eleven.

Hvis man har et nysgerrigt barn der trives med selvstændig læring drevet af interesser, kan unschooling være en rigtig god skoletype – alene eller kombineret med andre former.

“Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire.”

William Butler Yeats

Traditionel skole

I Danmark er den traditionelle skole Folkeskolen og dens Fælles Mål. I Hjemmeskole-regi betyder det, at det er den skoletype vores tilsynsførende vil måle os op imod. I skoleluknings-hjemmeskolen vil det være den forventede læreform, fra de fleste i jeres omgivelser og den skoleform din elev allerede er tilknyttet.

Man kan sagtens følge den traditionelle skoleform i sin hjemmeskole og det er på mange måder, den letteste skoleform at gribe an.

Fordelen ved at undervise traditionelt derhjemme er især, at man har let adgang til en masse skolemateriale, skemaer, pensum, tests, faglitteratur og rådgivning hos dygtige folk der er fortrolig med både læring og pædagogik. Det er let at vurdere om ens hjemmelæring er på niveau med det der forventes på den skole eleven er tilknyttet. Hvis man ser hjemmeskole som en midlertidig løsning er det ofte også nemmere for eleven at komme tilbage til ude-skolen, fordi man i store træk har lært det samme som alle andre.

Hvis man har en elev med brug for struktur og genkendelige afgrænsede opgaver og skemaer er den traditionlle skole et godt valg – ofte i kombination med andre former i de fag, feks, idræt eller fysik, hvor en hjemmeskole ofte har meget anderledes rammer til klassens udførelse end de fleste udeskoler.

Projektskole

Projektskolen minder lidt om unschooling og den er motiveret af tværfaglige projekter der interesserer eleven. I stedet for at lade eleven sætte sit eget tempo, finder man sammen små og store projekter at udføre som skolearbejde. Underviseren leverer materialer og muligheder og hjælper eleven med at lære de færdigheder denne skal bruge, for at fuldføre projektet. Det er ofte en rigtig god form til en autismevenlig skole, fordi man kan tage afsæt i særinteresser.

Onlineskole

Der findes i en række lande online-skoler der leverer klasse eller en-en undervisning på fuld tid, deltid eller som enkelte klasser. I Danmark tilbyder nogle videreuddannelser onlineundervisning til deres fjernstudier og her under skolelukningen er der en masse forløb og fag som køres live fra Youtube eller Facebook.

I tyndtbefolkede områder har formen været brugt i årtider i mere primitive former – som bla. radioskole i Australien eller brevskoler som voksenundervisning.

I dag foregår det meste af en onlineklasse live med webcam og mikrofon, i VR-klasserum eller ala brevskoler hvor man i stedet for posten, bruger platforme som Google Classroom eller Nearpod til at uddele lektier og sparre på elevens løsning af opgaver.

Der findes også mere selvstændige platforme hvor man tager et selvstudiekursus og lærer ved hjælp af forudindspillede videoer, lydbøger eller guides og opgaver.

Hvis man har en elev som er fortrolig med eletronik, tech og internettet er online-skole en kæmpestor verden af muligheder.

Onlineskole – In English please – Vores skole.

I forlængelse af afsnittet om online-skoler er det værd at kigge ud over landets grænser. Det har vi gjort herhjemme.

Hvis dit barn taler og forstår engelsk til husbehov og kan lide online-formen, er en global onlineskole et rigtig godt valg til en midlertidig skole og en mulighed for at se andre børn, selvom det kun er på skærmen.

Vi bruger onlineskolen Outschool fast som supplement til vores Projektskole og jeg har samlet en lille håndfuld lærere fra vores globale netværk, som i forbindelse med skolelukningen, har meldt sig som autismevenlige åbne arme. Dem og andre anbefalinger kan du finde på www.myshjemmeskole.dk efterhånden som jeg får dem lagt ind på siden i uge 13.

Vi forvænnes med enkle løsninger. Vores regneopgaver i skolen gik altid op.

Piet Hein

Hvad så nu?

Så ved du en lille smule mere om hjemmeskoling og hvilke muligheder du har at sige ja eller nej til.

Vi har undervisningspligt i Danmark og alle børn har ret til skole, men vi har også en ekstraordinær situation som ingen i denne skolegeneration har oplevet magen til.

Lige som Regeringen har tilsidesat en række af andre friheder og rettigheder for at beskytte den samlede befolkning har de også sat vores skole på pause i større eller mindre grad, alt efter ens kommunes indsats og midler.

Du har som forælder ikke en juridisk forpligtigelse til at dække dit barns ret til undervisning i dette periode. Der er ingen lovkrav der påbyder børnene at lave de lektier deres lærer udstikker.


Hvis i kan følge med så gør det – Hvis i ikke kan eller vil – så lad være.

Det aller aller vigtigste er, at i kommer hele igennem krisen og ingen lektier er så vigtige, at det er værd at skændes om, når en familie og et land er i krise.
Stå sammen – Bak jeres børn og hinanden op i at træffe jeres egne valg og pas godt på hinanden.