Førstehjælp

Vi har haft tema om førstehjælp i Hjemmeskolen, så nu kan My hjælpe, hvis du falder og slår, brænder, brækker eller forstuver noget 🙂
Vi har brugt Røde Kors’ materiale for mellemtrinnet, og har selv fyldt lidt ekstra på.

I tirsdags var vi endda så heldige at få gæsteundervisning ude af huset. Elsebeth Deleuran Bertignol er mangeårig samarit og teamleder, og My fik sammen med sin grandfætter lært om aflåst sideleje og frosne ærter på forstuvninger.

Forløbet blev afsluttet med et flot diplom.
førstehjælp