Opfølgning på arbejdsjulen

Som jeg fortalte før jul, er vi kommet i klemme, fordi vi i forbindelse med opstarten af Mys Hjemmeskole, er flyttet i en billigere lejlighed, tættere på familien – og dermed over en kommunegrænse.

Før vi startede hjemmeskolen var My i skoleværgring pga svær stress, og i den forbindelse fik jeg 33 timers Tabt Arbejdsfortjeneste (TAF) som kompensation for at gå hjemme istedet for at passe mit arbejde.

Når man hjemmeskoler (frivilligt eller ej) er man ikke berettiget til TAF, og jeg har derfor kun søgt kompensation for de timer der er udover skoletiden op til en fuld arbejdsuge, 9 timer for at være præcis.

Når man enten mister sin TAF eller går væsentlig ned i tid, har man ret til 3 måneders afvikling + de feriepenge man har optjent i den periode lønnen har bestået af TAF.

Det svarer vel omtrent til lign. fratrædelsesordninger i alle andre jobs.

Min TAF blev stoppet ved flytningen og sidste gang udbetalt i nov. uden afvikling.

Jeg har selvfølgelig siden da gjort kommunen opmærksom på at de har glemt os og at vi skal fortsætte endnu tre måneder.

Og jeg har selvfølgelig forventet at det ville ske, selvom jeg før jul, godt nok var begyndt at blive mere og mere nervøs for, at reglerne ikke ville blive overholdt.
Men, jeg havde kalkuleret med pengene til skoleopstarten, så jeg ikke skulle arbejde både med indkøring, jobbet som skolelærer og tjene en fuldtidsløn på en gang, mens jeg samtidig har min datter hjemme på fuld tid.

Men, summa summarum:
– Jeg har fået afslag – på at få udbetalt min afviklingsperiode, på at få de feriepenge jeg har optjent – og på fremover, at få så meget som en rød reje for at dække det fulde sektoransvar for min lille autist, hvis skolegang, pasning og træning er fuldstændig gratis for det offentlige.

Jeg ved ikke hvad i tænker derude, men jeg synes godt nok det er en svinestreg af karat.

Vi har ikke bedt om guld og grønne skove. Vi betaler selv ALT i forbindelse med skolen: bøger, rådgivning, gæstelærere, materialer – hele molevitten.
Ja, jeg havde ikke indregnet at få bevilliget de 9 timer fremover, kun håbet – Men, at de ikke vil betale sølle tre måneders løn af 33 timer til minimumssats, dvs. omkring 10.000 pr måned udbetalt, og at jeg pludselig har mistet feriepenge for 1½ år fordi jeg er flyttet 40 km længere vestpå – Det er altså groft.

Suk, igen.

Men, fordi jeg implicit arbejder fra morgen til aften for at få en god skoledag for My og enderne til at hænge sammen økonomisk, er der hverken tid eller overskud til at gøre andet, end at fortælle jer om det.

Vi anker ikke – vi bruger ikke vores kostbare tid eller overskud på at kæmpe for vores ret – Vi strammer bæltet ind, og … håber det går.
– Måske går det med lidt hjælp fra venner og netværk, det skal det jo…
I er velkommen til at være med: http://myshjemmeskole.dk/stoetter/stoet-hjemmeskolen/ eller direkte på Patreon hvor i kan sikre mig en form for fast grundløn, hvis i har lidt i overskud. Det vil blive modtaget med stor taknemmelighed <3

 

Kilder:
http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/borneomradet/tabt-arbejdsfortjeneste/sporgsmal-svar-tabt-arbejdsfortjeneste/tabt-arbejdsfortjeneste-diverse/tabt-arbejdsfortjeneste-og-flytning-til-ny-kommune

http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/sou/spm/334/svar/1138277/1371885.pdf

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=153309

One thought on “Opfølgning på arbejdsjulen

Comments are closed.