Vinterferie og ugen der gik

vinter i hjemmeskolenVi har haft en hyggelig men også lidt turbulent uge i hjemmeskolen – Nu har vi vinterferie, og det bliver skønt for os begge 🙂

Noget af det bedste ved at hjemmeskole er, at vi selv kan planlægge vores ferier og fridage efter hvad der passer bedst til vores hverdag. – Vi kan undgå de dyre højsæsoner og selvom det måske virker lidt vildt med vinterferie næsten lige efter juleferie, er det ikke helt dumt – autistisk set.
Juleferien indebærer en masse sociale aktiviteter, så derfor er det rigtig godt med en uge hvor der slet ikke skal ske noget nu 🙂

My er taget på ferie hos sin far, og jeg skal have indhentet lidt arbejde, og lave lidt planlægning til de næste par temaer i skolen, så jeg er godt med inden My kommer tilbage.

Jeg skal også holde et par fridage, fordi vi endelig! har fået bekræftet at jeg får udbetalt den afviklingsperiode i tabt arbejdsfortjenste som jeg har regnet med, og har krav på. Det tog en masse mails frem og tilbage, men nu er det heldigvis gået i orden, og vi er med igen økonomisk efter opstart og flytning.

Fremover skal vi klare os selv, da hjemmeskoler ikke er tilskudsberettigede, men det har vi nu hele tiden været klar over og planlagt efter.
Vi bliver ikke rige på penge af denne løsning, men så får vi forhåbentligt noget andet istedet 🙂

Efter vinterferien fortsætter vi med vores tema om Olympens Guder og Helte
.
My har givet mig en liste over emner hun gerne vil lære mere om, og det kloge lille barn har faktisk sat mig på hårdt arbejde… Jeg mener, virkelig! Hun vil lære om det vi ikke umiddelbart kan finde på nettet eller i de bøger vi har lånt på bib. Myter som ikke er oversat til dansk og digte jeg slet ikke vidste fandtes.
Men – jeg har jo selv spurgt hende, og det er nu heller ikke værst selv at lære når man underviser (siger den stolte mor) 🙂

Vi poster skolenyt om en uges tid igen 🙂

Opfølgning på arbejdsjulen

Som jeg fortalte før jul, er vi kommet i klemme, fordi vi i forbindelse med opstarten af Mys Hjemmeskole, er flyttet i en billigere lejlighed, tættere på familien – og dermed over en kommunegrænse.

Før vi startede hjemmeskolen var My i skoleværgring pga svær stress, og i den forbindelse fik jeg 33 timers Tabt Arbejdsfortjeneste (TAF) som kompensation for at gå hjemme istedet for at passe mit arbejde.

Når man hjemmeskoler (frivilligt eller ej) er man ikke berettiget til TAF, og jeg har derfor kun søgt kompensation for de timer der er udover skoletiden op til en fuld arbejdsuge, 9 timer for at være præcis.

Når man enten mister sin TAF eller går væsentlig ned i tid, har man ret til 3 måneders afvikling + de feriepenge man har optjent i den periode lønnen har bestået af TAF.

Det svarer vel omtrent til lign. fratrædelsesordninger i alle andre jobs.

Min TAF blev stoppet ved flytningen og sidste gang udbetalt i nov. uden afvikling.

Jeg har selvfølgelig siden da gjort kommunen opmærksom på at de har glemt os og at vi skal fortsætte endnu tre måneder.

Og jeg har selvfølgelig forventet at det ville ske, selvom jeg før jul, godt nok var begyndt at blive mere og mere nervøs for, at reglerne ikke ville blive overholdt.
Men, jeg havde kalkuleret med pengene til skoleopstarten, så jeg ikke skulle arbejde både med indkøring, jobbet som skolelærer og tjene en fuldtidsløn på en gang, mens jeg samtidig har min datter hjemme på fuld tid.

Men, summa summarum:
– Jeg har fået afslag – på at få udbetalt min afviklingsperiode, på at få de feriepenge jeg har optjent – og på fremover, at få så meget som en rød reje for at dække det fulde sektoransvar for min lille autist, hvis skolegang, pasning og træning er fuldstændig gratis for det offentlige.

Jeg ved ikke hvad i tænker derude, men jeg synes godt nok det er en svinestreg af karat.

Vi har ikke bedt om guld og grønne skove. Vi betaler selv ALT i forbindelse med skolen: bøger, rådgivning, gæstelærere, materialer – hele molevitten.
Ja, jeg havde ikke indregnet at få bevilliget de 9 timer fremover, kun håbet – Men, at de ikke vil betale sølle tre måneders løn af 33 timer til minimumssats, dvs. omkring 10.000 pr måned udbetalt, og at jeg pludselig har mistet feriepenge for 1½ år fordi jeg er flyttet 40 km længere vestpå – Det er altså groft.

Suk, igen.

Men, fordi jeg implicit arbejder fra morgen til aften for at få en god skoledag for My og enderne til at hænge sammen økonomisk, er der hverken tid eller overskud til at gøre andet, end at fortælle jer om det.

Vi anker ikke – vi bruger ikke vores kostbare tid eller overskud på at kæmpe for vores ret – Vi strammer bæltet ind, og … håber det går.
– Måske går det med lidt hjælp fra venner og netværk, det skal det jo…
I er velkommen til at være med: http://myshjemmeskole.dk/stoetter/stoet-hjemmeskolen/ eller direkte på Patreon hvor i kan sikre mig en form for fast grundløn, hvis i har lidt i overskud. Det vil blive modtaget med stor taknemmelighed <3

 

Kilder:
http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/borneomradet/tabt-arbejdsfortjeneste/sporgsmal-svar-tabt-arbejdsfortjeneste/tabt-arbejdsfortjeneste-diverse/tabt-arbejdsfortjeneste-og-flytning-til-ny-kommune

http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/sou/spm/334/svar/1138277/1371885.pdf

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=153309

Glædelig… arbejdsjul?

Så blev det juleferie i Mys Hjemmeskole, og istedet for fotos vil jeg lave en lidt mere alvorlig opdatering.
Som i nok har set, har vi startet den mest fantastiske lille skole, og hverdagen er på alle måder blevet som vi drømte om når vi var allermest optimistiske – og lidt mere til <3

Men, det med lutter lagkage holder kun indtil My går i seng, så tager jeg skole og mor-hatten af, og skal arbejde… og arbejde – Med skoleplanlægning og med at tjene penge til det hele. Sidstnævnte en del mere end jeg burde…

I forbindelsen med opstarten af Hjemmeskolen er vi flyttet vestpå, tættere på familien.
Det er vi glade for, her er dejligt, både i vores nye skønne lejlighed med plads til skolestue og omgivelserne omkring os ikke mindst – Ringkøbing Fjord er fantastisk at have som nabo.

I vores forrige kommune Herning fik jeg tabt arbejdsfortjeneste (TAF) fordi My stort set ikke var i skole.
Som reglerne er, skal denne bevilling fortsætte ved flytning til en ny kommune, indtil den nye kommune foretager deres egen vurdering om hvorvidt ydelsen skal fortsættes, ændres eller bortfalde.

Det er en fin og fair regel, da forældre som passer deres handicappede børn på fuld tid selvfølgelig ikke er berettigede til andre ydelser, som kontanthjælp eller dagpenge, som kræver at man er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Hjemmeskoler er ikke omfattet af denne regel.
Uanset om man selv vælger at hjemmeskole eller om man bliver presset ud i det, skal man selv stå for finansieringen.

Det er vi afklaret med i Mys Hjemmeskole, og har budgetteret derefter. Jeg har søgt 9 timers TAF fremover for den tid My burde gå i SFO, og resten af pengene hiver jeg selv hjem ved at tegne og undervise.
– Det bliver hårdt og vi bliver ikke rige, men når vi er ovre skoleopstarten bliver der frigjort en smule mere tid, så det kan lade sig at gøre at få enderne til at hænge sammen.

Om jeg får denne 9 timers TAF eller ej er stadig under behandling, og egentlig også uvæsentlig for denne historie.

Det væsentlige er, at indtil denne ansøgning er behandlet kører vi på den gamle ordning.
Når vi så får de 9 timer (eller ingenting hvis ansøgningen bliver afvist), går vi ind under reglen om 3 måneders afvikling. Denne regel træder i kraft hvis TAF bortfalder eller bliver væsentlig nedsat.
Det betyder at man i 3 måneder skal have den gamle sats + udbetaling af de feriepenge man har optjent, – en slags fratrædelsesløn som i alle andre jobs, så man ikke får trukket tæppet væk under fødderne fra den ene dag til den anden.

Men, det fik vi – trukket tæppet altså, og ikke penge på kontoen.
Der kom nemlig ingen penge til den første, og derfor intet forventet sikkerhedsnet til at dække den første tid i skolen hvor indkøring og opstart tager ALT min tid og mere til.

Jeg tager selvfølgelig fluks kontakt til vores nye kommune for at høre hvilke oplysninger de mangler, siden dette ikke er sket ganske automatisk som det burde.

Og, det sker der ikke alverden ved, men efter et par rykkere, får jeg dog en kontaktperson som modtager dokumentation for den TAF jeg modtog før.

1½ måned efter flytningen er der stadig ikke sket noget…
Nu går forvaltningen så på juleferie og pauser dermed behandlingen af vores sag imens.
Når det så bliver 1. januar, er der stadig ferie og der er selvsagt heller ikke penge til husleje og mad på vej for næste måned.

Suk!

Jeg vil ikke nedvurdere mit arbejde i høflig vestjysk pli, for det ér hårdt og det kræver en kæmpe indsats.
Det kræver sin kvinde at opstarte en skole op alene, indhente materialer, lave skemaer, planlægge fag, lave elevplan, træningsplaner, strukturerede autistvenlige dage der hænger sammen – Og selvfølgelig hele den praktiske udførelse af 26 ugentlige undervisningstimer af et barn der også skal mandsopdækkes fra morgen til aften, uanset om det er skoletid eller ej.
Derudover skal jeg så dække hele den økonomiske del uden tilskud.

Jeg synes det er en svinestreg at Ringkøbing-Skjern kommune sylter vores sag, når jeg gratis løfter deres sektoransvar og tilbyder dem verdens bedste og billigste specialskoleplads for et barn, der ellers ville koste dem tusindevis af kroner hver måned.

Det er groft at de tilbageholder min løn i nu to måneder, uden en melding om hvornår, eller om, vi overhovedet får dem.

De skal ikke engang selv betale for afviklingen selv, – den regning kan de sende til forrige kommune som har bevilliget den.
Det er rent ud sagt snøvl fra deres side, og stik imod alle de regler der burde beskytte og hjælpe os.

Så ja, nu er det juleferie i den lille hjemmeskole, men julegaverne og julebesøg hos familie og venner er aflyst, der ikke råd og jeg skal arbejde – Og håbe på, at jeg kan nå at tjene nok mellem jul og nytår til at sikre de kommende måneder, så vi ikke ryger på gaden i løbet af vinteren.

Så, – Glædelig jul, og … alt det der