4. klasse!

fjerde klasse

Så er vi tilbage efter vores lange og meget dejlige sommerferie, klar til 4. klasse.

Vi starter hårdt ud med fuldt skema på 30 timer. – Måske en anelse optimistisk, men jeg tror, at My kan klare en smule pres, – på den forsigtige måde selvfølgelig, så nu prøver vi.

Sidste år på denne tid havde hun ca. 13 skoletimer om ugen, som hun ikke kunne overkomme, hvorfor hun var i skoleværgring. Vi sluttede med 28 timer før sommerferien, så man må sige, at hun er nået langt 🙂

Som bonus får vi i starten af 4. klasse en fast gæstelærer.
Mys mormor, som My er helt tryg ved, har fået mulighed for at hjælpe os lidt ekstra, så fremover skal My have Madkundskab, og snart også Håndværk & Design, med helt nye indput, – det bliver også spændende og garanteret godt!

 

Indkøring

Selvom det er 5. gang vi har skoleindkøring bliver det ikke nemmere… eller måske netop derfor…
I hvert fald har vi afsat fem måneder som indkøringsperiode, og håber meget, at den tidsplan holder, så vi har en så nogenlunde stabil skolehverdag inden sommer.

My har reageret meget som forventet i forhold til de nye strukturer, og vi har haft nogle halvhårde uger, hvor hendes overskud ikke har været stort.
Vi har gearet ned, og mere ned, og har brugt 4 uger på vores Darwin-tema istedet for 2, – men det har også virket.
Nu er hun så småt ved at været stresset ned og tilbage i hopla de fleste dage, så der bliver derfor, fyldt flere og flere forskellige aktiviteter på vores hverdage igen.

hjemmeskole

Denne uge

MyshjemmeskoleVi har hygget os op til Mys fødselsdag, og forsøgt at balancere forventningens glæde, så den ikke skulle kamme over, op til noget SÅ vigtigt som en 10 års fødselsdag 🙂
Det gik fint, og vi har lavet forskellige ting i skolen, bla er vi gået igang med en ny runde af “Verden i mad” som efterhånden er en tradition herhjemme.
Vi skiftes til at vælge et land og en opskrift, og så plejer vi at læse lidt om landet og spise maden, som jeg har lavet. Nu skal My selv være med til tilberedningen i skolen, og vi har været i Mexico efter Mys valg, og spist tortillas med diverse.
Vi kom også til at lave lagkage O:)

Vi har stadig Darwin-tema, – Det er så omfangsrigt, så vi kan ikke lige slippe det endnu, og lærer videre efter de to forrige ugers skema.
Det er dejligt at kunne tilpasse undervisningen i så høj grad efter elevens interesser – Det må vist være en luksus som lærer 🙂

Jeg er så småt ved at indkøre nogle nye autistvenlige-strukturer og justere på nogle gamle så de  passer bedre, nu hvor vi hjemmeskoler med decideret undervisning, istedet for at gå og skoleværge.
Jeg vil ikke lave for store ændringer på én gang af hensyn til My, så de er nok først på plads i løbet af sommeren.
Hvis der er interesse, kan jeg lave nogle af de skemaer vi bruger, klar til at hente og print selv, når de er samlet – Det kan være, andre derude med børn som har brug for små systemer til hverdagens små og store ting, kan hente inspiration 🙂

hurraMys fødselsdag har sit helt eget fotoindlæg.

 

 

Det er vildt at fejre 10 års jubilæum som forælder til My, lige i indkøringen, hvor vi efterhånden får flere og flere rigtig gode dage. Jeg tænker, at det forhåbentlig spår lidt om, hvordan hverdagen kommer til at blive for det meste, når der kommer ro på det hele, og My igen har overskud.
Jeg har en god fornemmelse i maven for Mys 10. år, og jeg glæder mig til at se, mere af den positive udvikling hun har været i siden sidste år.
Jeg ved ikke hvornår i løbet af året vi føler, vi er landet helt og skolen er kørt ind.
På forrige skole tog det et halvt år, og derudover noget tid efter hver ferie eller afbrydelse, før My ikke længere reagerede voldsomt hjemme….My er meget sjældent voldsom nu, men hun har ikke meget energi og overskud. Det går fremad, men det går ikke stærkt, så vi tager os god tid.
Måske tager det lidt kortere tid denne gang, fordi vi har haft skoleværgring så længe – og overgangen ikke er skræmmende stor. Det håber jeg, – for så begynder vi jo, at kunne lave rigtig spændende ting i hjemmeskolen 🙂

 

Opfølgning på arbejdsjulen

Som jeg fortalte før jul, er vi kommet i klemme, fordi vi i forbindelse med opstarten af Mys Hjemmeskole, er flyttet i en billigere lejlighed, tættere på familien – og dermed over en kommunegrænse.

Før vi startede hjemmeskolen var My i skoleværgring pga svær stress, og i den forbindelse fik jeg 33 timers Tabt Arbejdsfortjeneste (TAF) som kompensation for at gå hjemme istedet for at passe mit arbejde.

Når man hjemmeskoler (frivilligt eller ej) er man ikke berettiget til TAF, og jeg har derfor kun søgt kompensation for de timer der er udover skoletiden op til en fuld arbejdsuge, 9 timer for at være præcis.

Når man enten mister sin TAF eller går væsentlig ned i tid, har man ret til 3 måneders afvikling + de feriepenge man har optjent i den periode lønnen har bestået af TAF.

Det svarer vel omtrent til lign. fratrædelsesordninger i alle andre jobs.

Min TAF blev stoppet ved flytningen og sidste gang udbetalt i nov. uden afvikling.

Jeg har selvfølgelig siden da gjort kommunen opmærksom på at de har glemt os og at vi skal fortsætte endnu tre måneder.

Og jeg har selvfølgelig forventet at det ville ske, selvom jeg før jul, godt nok var begyndt at blive mere og mere nervøs for, at reglerne ikke ville blive overholdt.
Men, jeg havde kalkuleret med pengene til skoleopstarten, så jeg ikke skulle arbejde både med indkøring, jobbet som skolelærer og tjene en fuldtidsløn på en gang, mens jeg samtidig har min datter hjemme på fuld tid.

Men, summa summarum:
– Jeg har fået afslag – på at få udbetalt min afviklingsperiode, på at få de feriepenge jeg har optjent – og på fremover, at få så meget som en rød reje for at dække det fulde sektoransvar for min lille autist, hvis skolegang, pasning og træning er fuldstændig gratis for det offentlige.

Jeg ved ikke hvad i tænker derude, men jeg synes godt nok det er en svinestreg af karat.

Vi har ikke bedt om guld og grønne skove. Vi betaler selv ALT i forbindelse med skolen: bøger, rådgivning, gæstelærere, materialer – hele molevitten.
Ja, jeg havde ikke indregnet at få bevilliget de 9 timer fremover, kun håbet – Men, at de ikke vil betale sølle tre måneders løn af 33 timer til minimumssats, dvs. omkring 10.000 pr måned udbetalt, og at jeg pludselig har mistet feriepenge for 1½ år fordi jeg er flyttet 40 km længere vestpå – Det er altså groft.

Suk, igen.

Men, fordi jeg implicit arbejder fra morgen til aften for at få en god skoledag for My og enderne til at hænge sammen økonomisk, er der hverken tid eller overskud til at gøre andet, end at fortælle jer om det.

Vi anker ikke – vi bruger ikke vores kostbare tid eller overskud på at kæmpe for vores ret – Vi strammer bæltet ind, og … håber det går.
– Måske går det med lidt hjælp fra venner og netværk, det skal det jo…
I er velkommen til at være med: http://myshjemmeskole.dk/stoetter/stoet-hjemmeskolen/ eller direkte på Patreon hvor i kan sikre mig en form for fast grundløn, hvis i har lidt i overskud. Det vil blive modtaget med stor taknemmelighed <3

 

Kilder:
http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/borneomradet/tabt-arbejdsfortjeneste/sporgsmal-svar-tabt-arbejdsfortjeneste/tabt-arbejdsfortjeneste-diverse/tabt-arbejdsfortjeneste-og-flytning-til-ny-kommune

http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/sou/spm/334/svar/1138277/1371885.pdf

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=153309

Vi hygger og lærer

Mys Hjemmeskole

Vi har skudt tre ugers juletema igang, og får lavet en masse i skolen.

My vil afskaffe frikvarter, og selvom det bestemt er et godt tegn for skoleglæden, så er de små pauser nu ikke kun for hendes skyld 😉

Vi har bagt rensdyrkager, læst julekalenderhistorie, læst bøger, hørt lydbøger, haft besøg af mormor, været på biblioteket og på havnen. Vi oversat engelske juledigte, skrevet skønskrift, opløst glitter i sprit, lavet sukkerkrystaller, spillet Fang julen!

Og vi har dagligt julegave-værksted, hvor vi snart er halvvejs med de hjemmelavede gaver til familien og My planlægger detaljerne i hendes meget vigtige og meget hemmelige “Mission Jul” som hun vil afsløre selve juleaften 😀

Indkøring

Mys hjemmeskoleVi har stadig indkøring i hjemmeskolen, og det fortsætter vi sikkert med godt ind i det nye år.

Og vi hygger os og holder fokus på at skabe ny skoleglæde.
Minus et par sygedage i sidste uge, har vi kørt på fuld kraft – dvs. dobbelt så mange timer som My var visiteret til i forrige specialskoletilbud. My klarer det SÅ flot med en smule humørsvingninger, men ingen større udbrud eller andre stresssymptomer, og jeg er faktisk mere end almindelig stolt af hende <3

Rent praktisk har vi løst en masse opgaver relaterede til Pokemon, som er det tema My har valgt for disse to uger. Vi arbejder struktureret og tværfagligt, ude og hjemme, og vi har fået oprettet os som brugere af det lokale bibliotek, som vi næsten har i baghaven.
Og så har vi selvfølgelig opdaget at det er blevet december og har indlagt julekalenderlæsning (My læser højt hver dag) og kigning af årets TV-serie på iPad 🙂